ข่าวสาร
ซึ่งดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งจาก App Store
และ Play Store โดยพิมพ์คำว่า "ประเมินภาษาของเด็กเล็ก" หรือ "Language screening"
ช่วงดูแลสุขภาพใจกับมนารมย์ ทางช่อง TNN2
Manarom Hospital Virtual Tour
ไขปัญหาสุขภาพจิตกับจิตแพทย์โรงพยาบาลมนารมย์