บทความ
จิตแพทย์แนะ 9 วิธี ต้านซึมเศร้า
โดย นพ.พิชัย อิฏฐสกุล จิตแพทย์ โรงพยาบาลมนารมย์ หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ วันจันทร์ 29 กันยายน 2557 ปีที่ 27 ฉบับที่ 9503 หน้า 3 คอลัมน์ Smart Life
Executive Function (EF) การทำงานของสมองด้านการจัดการ
More Evidence Musical Training May Boost Executive Funtion Author: Pauline Anderson (June 20, 2014)
รพ.มนารมย์ ดูแลรอบด้านทางจิตเวช มุ่งพัฒนาและสร้างประโยชน์สู่สังคม
นิตยสาร : วงการแพทย์ บทสัมภาษณ์ : นพ.ไกรสิทธิ์ นฤขัตพิชัย
เลือกคนที่ “ใช่” ลดต้นทุน-หนุนธุรกิจ
โดย พญ.จันทิมา องค์โฆษิต ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการ โรงพยาบาลมนารมย์ ที่มา : หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ : HR & Management หน้า 20
จิตแพทย์แนะวิธีลดเครียดคนไทยช่วงการเมืองร้อนแรง
โดย นพ.ไกรสิทธิ์ นฤขัตพิชัย กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลมนารมย์
โรคไบโพลาร์
โดยนายแพทย์โกวิทย์ นพพร จิตแพทย์โรงพยาบาลมนารมย์
นอนไม่หลับหรือไม่ยอมนอน
โดย นพ.สุรชัย เกื้อศิริกุลบทความข่าว คอลัมน์: กายใจ หัวข้อ "นอนไม่หลับหรือไม่ยอมนอน" นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค. 56
เล่นเรื่องง่ายที่พ่อแม่ไม่เคยรู้
โดย คุณฉันทิดา สนิทนราทร นักเล่นบำบัด โรงพยาบาลมนารมย์ หนังสือ Real Parenting เมษายน 2556
ความสุขอยู่ใกล้ๆ แค่ปลายจมูก
โดย นายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล ที่มา: วารสาร สุขภาพจิตประชากร & สังคม ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน เมษายน 2556
ไทยปรับขนาดภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ 85 % ใหญ่สุดในโลก
วารสาร สุขภาพจิตประชากร & สังคม ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2556
เด็กไทยอ่อนอังกฤษ ติดอันดับ 42 จาก 44 ประเทศ
วารสาร สุขภาพจิตประชากร & สังคม ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2556
นักจิตวิทยาติวเข้ม วิธีสู้ ความเครียด หน้าร้อน
โดย นพ.ไกรสิทธิ์ นฤขัตพิชัย ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ คอลัมน์ : ประเด็นร้อน วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 ฉบับที่ 21885
ขุมทรัพย์ความสุข
โดย นายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ จุดประกาย วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2556
คนไทยติดโผ ชนชาติสุขสุดในโลก อันดับ 1 ในเอเชีย อันดับ 3 ของโลก
ที่มา : วารสารสุขภาพจิตประชากร& สังคม ปีที่3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนธันวาคม 2555-มกราคม 2556 www.ipsr.mahidol.ac.th
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals-MDGs)
ที่มา : วารสารสุขภาพจิตประชากร& สังคม ปีที่3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนธันวาคม 2555-มกราคม 2556 www.ipsr.mahidol.ac.th
ถึงเวลาที่พ่อแม่ยุคใหม่ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
โดย ศ.พญ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับ วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 คอลัมน์ :คุณแหน
สร้างสมดุลกายและจิต...ชีวิตปลอดโรค
โดย นพ.ลัญฉศักดิ์ อรรฆยากร ที่มา : หนังสือพิมพ์ MAGAZINE คอลัมน์ : How To
เมื่อความอาย กลายเป็นความกลัว 2
หนังสือพิมพ์์์์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 18 กันยายน 2553
เมื่อความอาย กลายเป็นความกลัว 1
หนังสือพิมพ์์์์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 11 กันยายน 2553
สมองเสื่อม...คืออะไร
จาก วารสารพลังใจดี เริ่มที่มนารมย์ ฉบับที่ 9 ประจำเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2555

Found 118 List 
Show 2 / 6 page