พญ. เพียงทิพย์ หังสพฤกษ์
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
 
วุฒิบัตรกุมารแพทย์
 
วุฒิบัตรจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
 
Certificate for Intensive course in child and adolescent psychiatry at St. Louise, Missourri, U.S.A.
 
Certificates in International ethical in research issues
 
วุฒิบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว
   
ประวัติการทำงาน :
อาจารย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
กุมารแพทย์และจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
 
ผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการคุ้มครองสวัสดิการและสังคมเด็กสงขลาและจังหวัดสตูล
   
 
ที่ปรึกษา ชมรมสานฝันปันรัก (ชมรมเด็กพิเศษภาคใต้)
 
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นประจำศูนย์เด็กพิเศษและศูนย์วัยรุ่น
โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์
   
อาจารย์พิเศษภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปัจจุบัน
อาจารย์พิเศษคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  ผู้ช่วยเลขานุการของศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพเด็กและเยาวชน สถาบัน Brain Forum สถาบันบริษัท รักลูก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาและคณะทำงานการสำรวจระบาดวิทยา ปัญหาทางด้านอารมณ์และพฤติกรรมของ
เด็กและวัยรุ่น กรมสุขภาพจิต
   
 
ตอบปัญหาสดทางวิทยุในรายการรักลูกแฟมิลี่ 97.0 MHz.
 
ที่ปรึกษารายการ Health Station เกี่ยวกับปัญหาและการแก้ไขพฤติกรรมเด็ก
ปัจจุบัน
เขียนหนังสือพ็อคเก็ตบุคและตอบปัญหาเกี่ยวกับโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในหนังสือต่างๆ เช่น ใกล้หมอ,
Mother and Child, รักลูก, พ็อกเก็ตบุ๊ค เรื่อง เด็กสมาธิสั้น (สำนักพิมพ์ฟอร์ไชลด์)
   
ปัจจุบัน
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะกรรมการทำงาน for joint commission international accreditation
ด้าน staff qualification and education
   
ปัจจุบัน จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ประจำโรงพยาบาลมนารมย์ โรงพยาบาลจิตเวชเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย
  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาของคณะทำงานการสร้างแบบประเมินปัญหาทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น กรมพินิจ
  ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะทำงานการสร้างแบบคัดกรองเด็กสมาธิสั้นและเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้บกพร่อง
ในประเทศไทย
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรคไบโพลาร์ (Bipolar disorder)
     และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive
     disorder)
  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรง
     ในชีวิต (PTSD)
  • โรคกลัว (Phobic disorder หรือ Phobia)
  • กลัวคิดว่าตัวเองเป็นโรคใดโรคหนึ่ง
     (Health anxiety หรือ Hypochondriasis)
  • ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ
  • โรคจิตเภท (Schizophrenia)และโรคจิตอื่นๆ

  • การเจ็บป่วยอันเนื่องจากความเครียด

  • จิตเวชในโรคทางกาย

  • โรคความจำเสื่อม / โรคสมองเสื่อม
  • สมองเสื่อมในโรคอัลไซเมอร์
    (Dementia in Alzheimer's disease)
     และสมองเสื่อมจากโรคอื่นๆ
  • โรคเกี่ยวกับการนอน (Sleep disorders)

  • โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit/
     Hyperactivity Disorder, ADHD)
  • ความบกพร่องในการเรียนรู้
     (Learning disabilities, LD)
  • โรคออทิสติก (Autistic disorder หรือ
     Autism และ Autism spectrum disorder,
     ASD)
  • ความผิดปกติในการพัฒนาการ
  • โรคแอสเพอร์เกอร์(Asperger syndrome)
  • ไม่ยอมพูด (Elective mutism)
  • ภาวะกล้ามเนื้อกระตุกผิดปกติแบบติค (Tics)
  • ถ่ายปัสสาวะรด (Enuresis)
  • ภาวะปัญญาอ่อน (Mental retardation)

 • • ความผิดปกติทางอารมณ์
 • • พฤติกรรมก้าวร้าว 

 • • เก็บตัว แยกตัว
  • อาการหูแว่ว หวาดระแวง กลัวคนทำร้าย
  • คิดมาก คิดเยอะ
  • เจ็บปวดเรื้อรัง
  • กลัวตนเองจะป่วย
  • ปัญหาการติดเกมส์ / ติดคอมพิวเตอร์
  • อาการซนเกินไป
  • ดื้อ บอกแล้วไม่เชื่อฟัง
  • อยู่ไม่นิ่ง
  • ปัญหาพัฒนาการด้านการพูด / ไม่พูด /
    พูดไม่ชัด / พูดช้า
  • พัฒนาการล่าช้า

 • • ปัญหาการกิน
  • กลัวอ้วน (Anorexia/ Bulimia Nervosa)

 • • ปัญหาการเลี้ยงดูบุตร

 • • ปัญหาบุคลิกภาพ
  • ปัญหาเรื่องการปรับตัว
  • ปัญหาในการจัดการอารมณ์

 • • การให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัดรายบุคคล
 • • การให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัด
     ครอบครัวบำบัด
 • • การให้คำปรึกษาด้วยเทคนิคปรับความคิด
     เปลี่ยนพฤติกรรม (CBT)
 • • การตรววจรับรองความพิการ

 


   

การออกตรวจ :

วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
อังคาร
09.00 - 15.00 น.
 
พฤหัสบดี
09.00 - 15.00 น.