แบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเอง 20 ข้อ
คำชี้แจง ในระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมานี้ ท่านมีอาการ พฤติกรรมหรือความรู้สึกต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด โปรดเลือกระดับอาการที่เกิดขึ้นกับท่านตามความเป็นจริงมากที่สุด

1. นอนไม่หลับเพราะคิดมากหรือกังวลใจ
2. รู้สึกหงุดหงิด รำคาญใจ
 

 
3. ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะประสาทตึงเครียด

 
4. มีความวุ่นวายใจ

 
5. ไม่อยากพบปะผู้คน

 
6. ปวดหัวข้างเดียวหรือปวดบริเวณขมับทั้ง 2 ข้าง

 
7. รู้สึกไม่มีความสุขและเศร้าหมอง

 
8. รู้สึกหมดหวังในชีวิต

 
9. รู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า

 
10. กระวนกระวายอยู่ตลอดเวลา

 
11. รู้สึกว่าตนเองไม่มีสมาธิ
 

 
12. รู้สึกเพลียจนไม่มีแรงทำอะไร

 
13. รู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไร

 
14. มีอาการหัวใจเต้นแรง

 
15. เสียงสั่น ปากสั่น และมือสั่น เวลาไม่พอใจ

 
16. รู้สึกผิดพลาดในการทำสิ่งต่างๆ

 
17. ปวดหัว หรือเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณท้ายทอย หลัง หรือไหล่

 
18. ตื่นเต้นง่ายกับเหตุการณ์ที่ไม่คุ้นเคย

 
19. มึนงง หรือเวียนศีรษะ

 
20. ความสุขทางเพศลดลง

 
 
 
 

แหล่งอ้างอิง: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (Department of MentalHealth, Ministry of Public Health.)