งานบรรยายประจำเดือน กุมภาพันธ์
18 กุมภาพันธ์ 2560
ชีวิตคู่ไม่ยากอย่างที่คิด

พญ. วนัทดา ถมค้าพาณิชย์

เวลา 09.30 น. - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมมนารมย์ ชั่้น 2

คลิกอ่านรายละเอียด...

งานบรรยายประจำเดือน มีนาคม
18 มีนาคม 2560
ไบโพลาร์ โรคอารมณ์สองขั้ว

นพ. โกวิทย์ นพพร

เวลา 09.30 น. - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมมนารมย์ ชั่้น 2

คลิกอ่านรายละเอียด...

งานบรรยายประจำเดือน พฤษภาคม
20 พฤษภาคม 2560
รู้ทัน...อัลไซเมอร์

พญ. อุมามน พวงทอง

เวลา 09.30 น. - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมมนารมย์ ชั่้น 2

คลิกอ่านรายละเอียด...