คอร์สอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
งานบรรยายประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2560
มกราคม-มีนาคม 2560
กลุ่มฝึกทักษะทางสังคม (รุ่น 2)

โดย แพทย์หญิงปรานี ปวีณชนา จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น นักจิตวิทยา และนักกิจกรรมบำบัด

ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมมนารมย์ ชั่้น 2

คลิกอ่านรายละเอียด...