นักกิจกรรมบำบัดและนักกายภาพบำบัด
นักกิจกรรมบำบัด
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ชื่อ - นามสกุล สันติ จันทวรรณ
สาขา วิทยาศาสตรบัณฑิต
(กิจกรรมบำบัด)
คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
 
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ชื่อ - นามสกุล อลิสรา ราตรี
สาขา วิทยาศาสตรบัณฑิต
(กิจกรรมบำบัด)
คณะกายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษา ไทย
คลิกอ่านประวัติ
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ชื่อ - นามสกุล รัฐกร น้อยสมวงษ์
สาขา วิทยาศาสตร์บัณฑิต
(กิจกรรมบำบัด)
คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่่
ภาษา ไทย
คลิกอ่านประวัติ