พญ. กีรติ พัฒนเสรี
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :  
2552 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2555 วุฒิบัตร จิตเวชศาสตร์ สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา
2557 Certificate in cognitive behavior therapy , Beck institute , USA
ประวัติการทำงาน :  
2559 Master of science in affective disorder ( Merit),  king’s college London
2555 จิตแพทย์ชำนาญการ รพ.สวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
2556 – ปัจจุบัน  จิตแพทย์ , รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชผู้ใหญ่
   
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive
     disorder)
  • โรคกลัว (Phobic disorder หรือ Phobia)
  • การเจ็บป่วยอันเนื่องจากความเครียด (Stress   Related Disorders)
  • จิตเวชในโรคทางกาย (Physical Illness Related    Psychiatric Disorders)

  • โรคไบโพลาร์และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ (Bipolar disorder and Other Mood Disorders)
  • โรคแพนิค (Panic disorders)
  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิต   (PTSD)
  • กลัวคิดว่าตัวเองเป็นโรคใดโรคหนึ่ง (Health
     anxiety or Hypochondriasis)
  • ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ (Personality
     Disorders)
  • โรคจิตเภท (Schizophrenia) และโรคจิตอื่นๆ

 • • ความผิดปกติทางอารมณ์
  • อารมณ์เศร้า
  • เก็บตัว แยกตัว
  • คิดมาก คิดเยอะ
  • กลัวตนเองจะป่วย
  • ปัญหาเรื่องการปรับตัว
  • ปัญหาการกิน
  • ปัญหาการนอน
  • การติดสารเสพติด สุรา บุหรี่
  • ปัญหาด้านความรัก
  • อาการหูแว่ว หวาดระแวง กลัวคนทำร้าย
  • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
  • ปัญหาบุคลิกภาพ
  • นอนไม่หลับ








 • • การให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัดรายบุคคล
 • • การให้คำปรึกษาด้วยเทคนิคปรับความคิด
    เปลี่ยนพฤติกรรม (CBT)





 • • การตรวจขอใบรับรองแพทย์เพื่อแปลงเพศ
    ( Assessment for Sex Change Operations)
  • การตรวจขอใบรับรองบุตรบุญธรรม (Adoption)
  • การตรววจรับรองความพิการ (Disabilities)




   
การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
เสาร์ 11.00 - 16.00 น.  
  *** เพื่อความสะดวกกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ล่วงหน้าทุกครั้ง ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ Email :[email protected]