พญ.อุมามน พวงทอง
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
Certificate in Dementia and Cognitive disorders, Department of  Medicine,
The University of British Columbia, Canada
  วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ประกาศนียบัตร สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล
 
แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
ประวัติการทำงาน :
Clinical Fellowship in Geriatric Psychiatry, Division of Psychiatry Department of Medicine,
The University of British Columbia
  Research Fellowship in Neuroethics, Division of Neurology Department of Medicine,
The University of British Columbia     
  Clinical Fellowship in Dementia and cognitive disorders, Division of Neurology,
Department of Medicine, The University of British Columbia                              
  Clinical visiting in Mood and anxiety disorders, Center of Addiction and mental  Health,
The University of Toronto, Canada
 
จิตแพทย์ที่ปรึกษา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :

จิตเวชผู้ใหญ่
จิตเวชผู้สูงอายุ

 
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรคไบโพลาร์ (Bipolar disorder)
     และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคแพนิค (Panic disorders)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive
     disorder)
  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรง
     ในชีวิต (PTSD)
  • โรคจิตเภท (Schizophrenia)และโรคจิตอื่นๆ

  • การเจ็บป่วยอันเนื่องจากความเครียด

  • โรคความจำเสื่อม / โรคสมองเสื่อม


 • • เก็บตัว แยกตัว
  • อาการหูแว่ว หวาดระแวง กลัวคนทำร้าย
  • คิดมาก คิดเยอะ

 • • ปัญหาการกิน


  • ปัญหาผู้สูงอายุ


 • • การให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัดรายบุคคล
 • • การให้คำปรึกษาด้วยเทคนิคปรับความคิด
     เปลี่ยนพฤติกรรม (CBT)
 • • การตรวจขอใบรับรองแพทย์เพื่อแปลงเพศ
 • • การตรวจขอใบรับรองบุตรบุญธรรม


 


   
การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
อังคาร
10.00 -13.00 น.
 
พุธ
10.00 -18.00 น.
 
พฤหัสบดี
13.00 -19.00 น.
 
อาทิตย์
13.00 - 19.00 น.
  *** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :[email protected]