พญ.วนัทดา ถมค้าพาณิชย์
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

มหาบัณฑิต สาขา Marriage and Family Therapy, University of Rochester,NY, USA

   
ประวัติการทำงาน : จิตแพทย์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
 

จิตแพทย์ โรงพยาบาลมนารมย์

   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : จิตเวชผู้ใหญ่, Marrital and Family Therapy
   
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive
     disorder)
  • โรคกลัว (Phobic disorder หรือ Phobia)
  • การเจ็บป่วยอันเนื่องจากความเครียด
    (Stress Related Disorders)
  • จิตเวชในโรคทางกาย (Physical Illness Related
     Psychiatric Disorders)
  • โรคความจำเสื่อม / โรคสมองเสื่อม
     (Memory Loss / Dementia/ Alzheimer)
  • โรคเกี่ยวกับการนอน (Sleep disorders)

  • ภาวะกล้ามเนื้อกระตุกผิดปกติแบบติค
     (Tics and movement Disorders)
  • ไม่ยอมพูด (Elective mutism)

  • โรคไบโพลาร์และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ
    (Bipolar disorder and Other Mood Disorders)
  • โรคแพนิค (Panic disorders)

  • ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิต
     (PTSD)
  • กลัวคิดว่าตัวเองเป็นโรคใดโรคหนึ่ง
     (Health anxiety or Hypochondriasis)
  • ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ
     (Personality Disorders)
  • โรคจิตเภท (Schizophrenia) และโรคจิตอื่นๆ
  • สมองเสื่อมในโรคอัลไซเมอร์และสมองเสื่อม
    จากโรคอื่นๆ (Dementia in Alzheimer's
    disease)
  • โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit/Hyperactivity
     Disorder, ADHD

 • • ความผิดปกติทางอารมณ์
 • • อารมณ์เศร้า
 • • เก็บตัว แยกตัว
  • คิดมาก คิดเยอะ
  • กลัวตนเองจะป่วย
 • • ปัญหาการกิน
  • ปัญหาการนอน
  • นอนมาก
  • การติดสารเสพติด สุรา บุหรี่
  • ปัญหาด้านความรัก
  • ปัญหาครอบครัว
  • ปัญหาเรื่องการปรับตัว
  • กลัวเบี่ยงเบนทางเพศ
  • พฤติกรรมก้าวร้าว
  • อาการหูแว่ว หวาดระแวง กลัวคนทำร้าย
  • เจ็บปวดเรื้อรัง
  • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
  • ปัญหาบุคลิกภาพ
  • กลัวอ้วน (Anorexia/ Bulimia Nervosa)
  • นอนไม่หลับ
  • ปัญหาผู้สูงอายุ
  • ปัญหาเรื่องการติดพนัน
  • ปัญหาชีวิตคู่
  • ปัญหาการเลี้ยงดูบุตร

 • • จิตบำบัดรายบุคคล (Individual Psychotherapy)
 • • คู่สมรสบำบัด,คู่บำบัด (Couple or Marital
    Disorders)
 • • ครอบครัวบำบัด (Family Therapy)
 • • การให้คำปรึกษาด้วยเทคนิคปรับความคิด
     เปลี่ยนพฤติกรรม (CBT)

 • • การบำบัดการติดสารเสพติด สุรา บุหรี่
     (Substance Dependence Treatment)

 • • การตรวจขอใบรับรองบุตรบุญธรรม (Adoption)


 


   
การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
จันทร์ 09.00-18.00 น.  
อังคาร 09.00-18.00 น.  
พุธ 09.00-18.00 น.  
พฤหัสบดี 09.00-18.00 น.  
อาทิตย์ 09.00-18.00 น.  
  *** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :[email protected]