ผู้ป่วยนอก

การบริการประกอบด้วยเภสัชบำบัด (การเลือกใช้ยาที่เหมาะสมกับอาการ โรค และผู้ป่วย)  การให้คำปรึกษา การทำจิตบำบัด ทั้งรายบุคคล กลุ่ม ครอบครัว และคู่สมรส
การทำพฤติกรรมบำบัด กิจกรรมบำบัดโดยเน้นทั้งการบำบัดรักษาอาการการป้องกันการกลับเป็นซ้ำและการติดตามประเมินผลต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ
สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหา

เพื่อความสะดวกในการรับบริการ กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-7259595


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กลุ่มโรค กลุ่มอาการ
• โรคจิตเภท (Schizophrenia) • การให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัด
• โรคไบโพลาร์ (Biopolar)

• การให้คำปรึกษาด้วยเทคนิคปรับความคิด
   เปลี่ยนพฤติกรรม(CBT)

• โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depression) • ปัญหาวัยรุ่นทั่วไป
• เก็บตัว, แยกตัว • ปัญหาการติดเกมส์ / ติดคอมพิวเตอร์
• อาการหูแว่ว, หวาดระแวง, กลัวคนทำร้าย • อาการซนเกินไป / ดื้อ / อยู่ไม่นิ่ง / บอกแล้วไม่เชื่อฟัง
• โรควิตกกังวล (Anxiety) • ปัญหาพัฒนาการด้านการพูด / ไม่พูด / พูดไม่ชัด /    พูดช้า
• โรคแพนิค (Panic) • ปัญหาเด็กพัฒนาการล่าช้า
• โรคย้ำคิดย้ำทำ (OCD) • กระตุ้นทักษะการเรียน พัฒนาการด้านการเรียน
• โรคกลัวการเข้าสังคม (Social Phobia) • ปัญหาการกิน
• ความเครียดหลังประสบเหตุการณ์
   ร้ายแรงในชีวิต (PTSD)
• กลัวอ้วน (บูลิเมีย / อนอเรกเซีย)
• โรคความจำเสื่อม / โรคสมองเสื่อม • ปัญหาดด้านความรัก
• โรคเกี่ยวกับการนอน • ปัญหาชีวิตคู่
• โรคสมาธิสั้น (ADHD) • ปัญหาครอบครัว
• ความบกพร่องในการเรียนรู้ (LD) • ปัญหาการเลี้ยงดูบุตร
• โรคออทิสติก (Autistic) • ปัญหาบุคลิกภาพ
• โรคแอสเพอร์เกอร์(Asperger) • ปัญหาเรื่องการปรับตัวต่างๆ
• การเจ็บป่วยอันเนื่องจากความเครียด
   คิดมาก คิดเยอะ
• ปัญหาในการจัดการอารมณ
• อาการทางจิตเวชในผู้ป่วยทางกาย • ปัญหาการนอน
• กลัวคิดว่าตัวเองเป็นโรคใดโรคหนึ่ง    (Health anxiety hypochondriasis) • การบำบัดการติดสารเสพติด, สุรา, บุหรี่
• โรคกลัว (Phobia) • ปัญหาเรื่องการติดพนันทุกประเภท
  • กลัวเบี่ยงเบนทางเพศ
  • ปัญหาความสัมพันธ์ทางเพศ
  • ตรวจขอใบรับรองแพทย์เพื่อแปลงเพศ
  • ตรวจขอใบรับรองบุตรบุญธรรม
  • ตรววจรับรองความพิการ