ลูกกินยายาก จัดการได้ง่ายๆ


ภญ.สุปิตา อวชัย
เภสัชกร โรงพยาบาลมนารมย์

เมื่อลูกเจ็บป่วยหรือไม่สบายอาจต้องกินยาเพื่อรักษา แต่ถ้าลูกเป็นเด็กกินยายากหรือมีปัญหาในการกินยารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น ไม่ชอบวิธีกิน ไม่ชอบรสชาติ หรือเหตุผลอื่นๆ


คุณพ่อคุณแม่ก็อย่าเพิ่งกังวลใจ เพราะนอกจากยาเม็ดหรือยาน้ำแบบทั่วไปแล้ว ก็ยังมียาที่เคี้ยวได้และมีรสชาติที่เด็กชอบ หรือยาใช้เหน็บทวารแทนการใช้ยากิน โดยฉบับนี้เภสัชกรขอแนะนำวิธีดีๆ ที่จะให้ลูกน้อยกินยาอย่างมีความสุขค่ะลูกกินยายาก

ยาน้ำ
ถ้าเป็นยาชนิดเดียวกันแต่มีหลายรสชาติให้เลือก ให้เลือกรสชาติที่ลูกชอบ แต่ควรระวังเรื่องขนาดยากับน้ำหนักตัว เนื่องจากยาแต่ละรสชาติอาจมีปริมาณยาต่างกัน ควรให้แพทย์หรือเภสัชกรแนะนำขนาดยาที่เหมาะสมลูกกินยายาก

หลอดหยดหรือกระบอกฉีดยา
ฉีดหรือหยดยาในปริมาณที่ถูกต้องลงระหว่างฟันหรือเหงือก โดยค่อยๆ กดกระบอกฉีดยา ให้ไหลลงไปที่โคนลิ้นหรือกระพุ้งแก้ม ระวังอย่าฉีดยาลึกลงไปในลำคอ ไม่อย่างนั้นเด็กอาจสำลักทำให้เด็กไม่ให้ความร่วมมือและกลัวการกินยาได้ลูกกินยายาก

กินยาพร้อมอาหาร
สอบถามแพทย์และเภสัชกรว่ายาตัวนั้นสามารถกินพร้อมอาหารหรือเครื่องดื่มชนิดใดได้บ้าง แพทย์อาจให้ยาเม็ดที่บดเป็นผงได้ หรือยาแคปซูลบางชนิดสามารถถอดปลอกแคปซูลเพื่อนำผงยามาใช้ได้ หากเป็นยาน้ำให้นำยามาตามขนาดที่แพทย์สั่งผสมในอาหารหรือเครื่องดื่มที่ลูกชอบ ข้อควรระวังต้องให้ลูกดื่มหรือกินจนหมดลูกกินยายาก

ยาเม็ดที่ห้ามแบ่ง บด เคี้ยว หรือทำให้เม็ดยาแตก
ยาเม็ดเคลือบชนิดพิเศษ หากทำให้เม็ดยาแตกจะสูญเสียคุณสมบัติของยา ควรให้ลูกกินยาพร้อมน้ำหวาน หรือให้ของรางวัลเมื่อลูกกินยาสำเร็จ


ถ้าลูกอาเจียน
ถ้าอาเจียนทันทีหลังป้อนยาก็สามารถให้ยาซ้ำได้ทันที แต่ถ้าไม่ใช่ ควรข้ามยามื้อนั้นไปก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กได้รับยาเกินขนาด การใช้ยาในเด็กอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยเป็นเรื่องไม่ยาก คุณพ่อคุณแม่สามารถสอบถามปฏิกิริยาของยา ผลข้างเคียง หรือข้อมูลของยาอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่แพทย์หรือเภสัชกรนะคะ

  • ค้นหาแพทย์และนักบำบัด
  • โทรนัดหมายแพทย์
  • ติดต่อสอบถาม