ร่วมงานกับเรา

คุณสมบัติ
- จิตแพทย์ที่ต้องการเพิ่มเติมประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยใน และ/หรือสารเสพติด
- ปฏิบัติงานในลักษณะ Fellowship
- มีการประกันรายได้
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
- ประสบการณ์มากกว่า 2 ปีขึ้นไป
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
- ประสบการณ์มากกว่า 2 ปีขึ้นไป
จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง
- อายุระหว่าง 25-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านการพยาบาล
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
ลักษณะงาน
- ติดต่อประสานงาน
- ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์
- ดูแลผู้ป่วยทางจิตเวช

จำนวน 6 อัตรา

คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง
- อายุระหว่าง 25-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านการพยาบาล
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
ลักษณะงาน
- ติดต่อประสานงาน
- ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์
- ดูแลผู้ป่วยทางจิตเวช

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 20 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.6
- จบหลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
- สามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป MS. Office ได้ดี
- มีใจรักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้น
- สามารถทำงานเป็นกะได้
ลักษณะงาน
- เตรียมความพร้อมห้องก่อนการรักษากายภาพบำบัด
- ดูแลผู้ป่วย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกายภาพบำบัด
- ดูแลการเคลื่อนย้ายผู่ป่วย
- ช่วยเหลือ และให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่ผูป่วยได้
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

จำนวน 1 อัตรา

ติดต่อเรา


ท่านที่สนใจสามารถส่ง ประวัติ (Resume) ของท่าน ได้ทั้งทาง E-mail : manaromhr@gmail.com หรือ ส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ เลขที่ 9 ถนนสุขุมวิท 70/3 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพ ฯ 10260 โทรศัพท์ : 02 725 9595, 02 032 9595 โทรสาร : 02 725 9599

การบริการของโรงพยาบาล

การบริการทั้งหมด