ร่วมงานกับเรา

คุณสมบัติ
- จิตแพทย์ที่ต้องการเพิ่มเติมประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยใน และ/หรือสารเสพติด
- ปฏิบัติงานในลักษณะ Fellowship
- มีการประกันรายได้
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
- ประสบการณ์มากกว่า 2 ปีขึ้นไป
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
- ประสบการณ์มากกว่า 2 ปีขึ้นไป
จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง
- อายุระหว่าง 25-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านการพยาบาล
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
ลักษณะงาน
- ติดต่อประสานงาน
- ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์
- ดูแลผู้ป่วยทางจิตเวช

จำนวน 6 อัตรา

คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง
- อายุระหว่าง 25-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านการพยาบาล
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
ลักษณะงาน
- ติดต่อประสานงาน
- ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์
- ดูแลผู้ป่วยทางจิตเวช

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
- เพศชาย / อายุ 25-35 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.6 - ปวส.
- มีบุคลิกภาพที่ดี
- มีรักใจงานบริการ
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้น
- สามารถทำงานเป็นกะได้
ลักษณะงาน
- ให้บริการต้อนรับผู้ป่วยด้านหน้าโรงพยาบาล
- ให้บริการ Wheelchair กับผู้ป่วย
- Standby เมื่อมีเหตุการณ์ผู้ป่วยก้าวร้าว
- จำกัดพฤติกรรมผู้ป่วย เมื่อมีผู้ป่วยก้าวร้าวเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่นเฝ้าไข้ผู้ป่วย
- ให้บริการทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

จำนวน 4 อัตรา

คุณสมบัติ
- เพศ ชาย /หญิง
- อายุ 18 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (สาขา สาธารณสุขศาสตร์)
- ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
ลักษณะงาน
รับผิดชอบในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่เข้ามารับการตรวจที่แผนก OPD เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนตรวจ ระหว่างตรวจและหลังตรวจ รวมทั้งเตรียมเอกสาร เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ และการบำรุงรักษาเครื่องมือ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย และพึงพอใจ

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 20 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.6
- จบหลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
- สามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป MS. Office ได้ดี
- มีใจรักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้น
- สามารถทำงานเป็นกะได้
ลักษณะงาน
- เตรียมความพร้อมห้องก่อนการรักษากายภาพบำบัด
- ดูแลผู้ป่วย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกายภาพบำบัด
- ดูแลการเคลื่อนย้ายผู่ป่วย
- ช่วยเหลือ และให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่ผูป่วยได้
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
- เพศชาย/ หญิง อายุ 25-40 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
- มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
- มีความละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์ และมีใจรักการบริการ
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้น
- มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับการสื่อสารได้ดี
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
- สามารถทำงานเป็นกะได้ หรือ ตามรอบเวร (ไม่มีเวรดึก)
ลักษณะงาน
- จ่ายยาตามใบสั่งแพทย์แก่ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
- ให้คำแนะนำการใช้ยาแก่คนไข้
- ให้ข้อมูลด้านยาแก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์

จำนวน 2 อัตรา

ติดต่อเรา


ท่านที่สนใจสามารถส่ง ประวัติ (Resume) ของท่าน ได้ทั้งทาง E-mail : manaromhr@gmail.com หรือ ส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ เลขที่ 9 ถนนสุขุมวิท 70/3 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพ ฯ 10260 โทรศัพท์ : 02 725 9595, 02 032 9595 โทรสาร : 02 725 9599

การบริการของโรงพยาบาล

การบริการทั้งหมด