กรอกเอกสารสำหรับผู้ป่วยใหม่

เพื่อความรวดเร็วสำหรับผู้ป่วยใหม่ กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 02 725 9595 หรือ 02 032 9595 ในการลงทะเบียนครั้งแรก ท่านสามารถกรอกเอกสารล่วงหน้าได้ และเพื่อความปลอดภัย โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะผู้ที่นำเอกสารระบุตัวตน มาในวันลงทะเบียนเท่านั้น

เอกสารประกอบการลงทะเบียนที่ต้องนำมาด้วย

    • สำหรับผู้มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป
    บัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ พาสปอร์ต
    • สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
    สูติบัตร หรือ บัตรประจำตัวประชาชนเด็ก พร้อมด้วยผู้รับรอง และเอกสารยืนยันตัวตน ของผู้รับรอง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
เพื่อกรอกแล้วนำมาโรงพยาบาลในวันพบแพทย์

ดาวน์โหลด

หรือ

แจ้งหมายเลขแฟกซ์
เพื่อให้โรงพยาบาลส่งแบบฟอร์มให้ท่าน

ส่งข้อมูล

*** กรณีที่ท่านไม่ได้รับแบบฟอร์มกรุณาโทรแจ้งแผนกเวชระเบียนที่หมายเลข 02 725 9592

หรือ

แจ้งหมายเลขโทรศัพท์
เพื่อให้โรงพยาบาลติดต่อกลับ

ส่งข้อมูล

การบริการของโรงพยาบาล

การบริการทั้งหมด