ขั้นตอนการเตรียมตัวสำหรับผู้ป่วยใหม่

  1. ผู้ป่วยใหม่กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 02 725 9595 หรือ 02 032 9595

  2. กรอกข้อมูลและพิมพ์ เพื่อนำมาโรงพยาบาลในวันที่ลงทะเบียนครั้งแรก หรือส่งอีเมลไปที่ registration@manarom.com
  2.1 ใบลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ กรอกข้อมูล

  2.2 ข้อมูลเบื้องต้นของเด็ก อายุ 0-4 ปี (สำหรับผู้ปกครอง)กรอกข้อมูล

  2.3 ข้อมูลเบื้องต้นของเด็ก อายุ 5-17 ปี (สำหรับผู้ปกครอง)กรอกข้อมูล


  วิธีบันทึกไฟล์แบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลแล้ว สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
  1. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้คลิกที่รูปไอคอนเครื่องพิมพ์ (printer) หรือ ไอคอนบันทึก (save) ที่มุมบนด้านขวา หากกดปุ่มดาวน์โหลด จะบันทึกแบบฟอร์มเปล่า ต้องกรอกข้อมูลใหม่อีกรอบ


  2. เมนู "ปลายทาง" ให้เลือก "บันทึกเป็น PDF" และคลิกที่ปุ่ม "บันทึก"


  กรอกข้อมูลเสร็จแล้วส่งแบบฟอร์มมาที่
  Email : registration@manarom.com
  ส่งข้อมูล  หรือ

  แจ้งหมายเลขโทรศัพท์
  เพื่อให้โรงพยาบาลติดต่อกลับ

  ส่งข้อมูล

  หรือ

  แจ้งหมายเลขแฟกซ์
  เพื่อให้โรงพยาบาลส่งแบบฟอร์มให้ท่าน

  ส่งข้อมูล

  *** กรณีที่ท่านไม่ได้รับแบบฟอร์มกรุณาโทรแจ้งแผนกเวชระเบียนที่หมายเลข 02 725 9592

  3. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแจ้งเตือนนัดหมาย เพื่อใช้แทนบัตรนัดและยืนยันนัดหมาย คลิกที่นี่
   เพื่ออ่านวิธีติดตั้งแอปพลิเคชัน เมื่อติดตั้งและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณานำเครื่องโทรศัพท์มายืนยันการลงทะเบียนที่โรงพยาบาลมนารมย์ โดยการสแกน QR Code

  4. เอกสารที่ต้องเตรียมมาลงทะเบียน

   เพื่อความปลอดภัย โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะผู้ที่นำเอกสารระบุตัวตนและเอกสารประกอบการลงทะเบียนมาในวันลงทะเบียนเท่านั้น เอกสารระบุตัวตนและเอกสารประกอบการลงทะเบียนที่ต้องนำมาลงทะเบียน
   • สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป บัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ พาสปอร์ต
   • สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี สูติบัตร หรือ บัตรประชาชน พร้อมด้วยผู้รับรองและเอกสารยืนยันตัวตนของผู้รับรอง

  การบริการของโรงพยาบาล

  การบริการทั้งหมด