วิธีสร้างพลังใจด้วยตนเอง


ดร.อภันตรี สาขากร
นักจิตวิทยาคลินิก โรงพยาบาลมนารมย์

พลังใจ กำลังใจที่ดี สร้างได้ด้วยตนเอง ผู้มีพลังใจเข้มแข็งจะมีความอดทน ควบคุมอารมณ์ได้ มีอารมณ์ขัน มีเป้าหมายในชีวิต ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค รวมทั้ง มีความสามารถในการรับมือกับความเครียดและปัญหาต่างๆ ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม การสร้างพลังใจด้วยตนเองทำได้หลายวิธี ยกตัวอย่างเช่น


• มองสิ่งที่ดีและยอมรับข้อดีของตนเอง


การรู้จักข้อดีและคุณลักษณะที่ดีของตนเองเป็นเพียงการเห็นตนเองตามความเป็นจริงเท่านั้น ทุกๆ คนมีข้อดี มีสิ่งที่ดีอยู่ในตนเอง แต่เรามักไม่เห็นข้อดีของตนเอง หรือสนใจแต่ข้อด้อยของตนเองจนเกิดความรู้สึกท้อแท้ และตอกย้ำความเชื่อผิดๆ ว่า เราไม่ดีพอ ไม่เก่งพอ เราแย่กว่าคนอื่นในทุกเรื่อง เป็นต้น ความคิดเชิงลบเหล่านี้บั่นทอนกำลังใจและเป็นอุปสรรคต่อการเห็นคุณค่าของตนเองSelf_motivation

ลองพิจารณาคุณลักษณะที่ดีต่อไปนี้ และเลือกข้อความที่ตรงกับตัวคุณวิธีทำ


1. เลือกคุณลักษณะที่ตรงกับตัวคุณมากที่สุดอย่างน้อย 3 ข้อ


2. ทำเครื่องหมาย x ในช่อง O


3. เขียนในกระดาษ หรือ บอกตัวเองว่า
“ฉันเป็นคนที่มีจุดแข็งและมีข้อดี ฉันเป็นคน……….....”
“ฉันรู้และยอมรับข้อดีของตัวเอง”
Self_motivation


• ฝึกสร้างความรู้สึกขอบคุณ


กุญแจสำคัญสู่ความสุข คือ การมองเห็นคุณค่าและความรู้สึกขอบคุณ การมองหาโอกาสที่จะรู้สึกขอบคุณเป็นการพัฒนานิสัยการสร้างพลังใจ ความรู้สึกขอบคุณ ไม่ได้หมายความว่าต้องละเลยสิ่งที่ยากลำบาก หรือความไม่ยุติธรรม แต่มันหมายถึง การรับรู้สิ่งดีๆ ที่เข้ามาในชีวิต ในเวลาที่ท้อแท้ สิ้นหวัง หมดกำลังใจ ลองคิดถึงสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจ สิ่งที่ทำให้รู้สึกอบอุ่นใจ อาจอยู่ในรูปของผู้คน ศาสนา สถานที่ หรือความทรงจำดีๆ ก็ได้ เช่น นึกถึงความรู้สึกเวลาอยู่กับใครสักคนที่ห่วงใย การพูดคุยกับเพื่อนหรือที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้ คิดถึงสถานที่ที่ทำให้รู้สึกปลอดภัย สบายใจ เป็นต้น มีใครหรือสิ่งใดที่คุณอยากขอบคุณวิธีทำ
1. จดบันทึกความรู้สึกขอบคุณ ทุกคืนก่อนนอน เขียน 3 สิ่งที่อยากขอบคุณ
2. กลับมาทบทวนดูสิ่งที่เขียนไว้ เมื่อไรก็ตามที่ต้องการพลังใจ
Self_motivation

  • ค้นหาแพทย์และนักบำบัด
  • โทรนัดหมายแพทย์
  • ติดต่อสอบถาม