แบบประเมินโรคสมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity Disorder: ADHD)

"คำแนะนำ" เลือกข้อที่ตรงกับความรู้สึกและการปฎิบัติตนของท่านในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาแล้วรอดูผลการประเมิน


 1. เมื่อได้ทำงานส่วนที่ยาก แล้วท่านทำงานครึ่งๆ กลางๆ หรือไม่ทำต่อจนเสร็จบ่อยเพียงใด

 2. ท่านทำงานไม่เป็นระเบียบ เพราะขาดการวางแผนหรือจัดการที่ดีบ่อยเพียงใด

 3. ท่านลืมนัดหรือลืมทำให้สิ่งที่ต้องทำบ่อยเพียงใด

 4. ท่านหลีกเลี่ยงหรือผัดผ่อนที่จะเริ่มงานที่ต้องใช้ความคิดมากๆ บ่อยเพียงใด

 5. ท่านหยุกหยิก หรือขยับแขน ขยับขา เวลาที่ต้องนั่งนานๆ บ่อยเพียงใด

 6. ท่านรู้สึกมีพลังงานมากเกินไป อยากทำโน่นทำนี่อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยบ่อยเพียงใด

 7. ท่านทำผิดจากความสะเพร่าเวลาที่ต้องทำงานที่น่าเบื่อหรือยากบ่อยเพียงใด

 8. ท่านมีความลำบากในการคงความสนใจเวลาทำงานที่น่าเบื่อหรือซ้ำๆ บ่อยเพียงใด

 9. ท่านมีความลำบากในการตั้งใจฟังว่าผู้อื่นพูดอะไรกับท่านแม้เขาจะพูดกับท่านโดยตรงบ่อยเพียงใด

 10. ท่านวางของผิดที่หรือมีความลำบากในการหาสิ่งของที่บ้านหรือที่ทำงานบ่อยเพียงใด

 11. ท่านถูกเบี่ยงเบนความสนใจไปกับกิจกรรมหรือเสียงที่อยู่รอบข้างบ่อยเพียงใด

 12. ท่านลุกจากที่นั่งในการประชุมหรือสถานการณ์ที่ท่านควรจะนั่งอยู่กับที่บ่อยเพียงใด

 13. ท่านรู้สึกอยู่ไม่สุขหรือกระสับกระส่ายบ่อยเพียงใด

 14. ท่านมีความลำบากที่จะผ่อนคลายและพักผ่อนในเวลาว่างบ่อยเพียงใด

 15. ท่านพบว่าตัวเองพูดมากเกินไปเมื่อท่านอยู่ในสังคมบ่อยเพียงใด

 16. เมื่อท่านอยู่ในวงสนทนา ท่านพบว่าตัวเองตัดบทสนทนาของผู้อื่นก่อนที่เขาจะพูดจบบ่อยเพียงใด

 17. ท่านมีความลำบากในการรอคอยคิวของท่านในสถานการณ์ที่ท่านต้องรอคิวบ่อยเพียงใด

 18. ท่านขัดจังหวะผู้อื่นในขณะที่เขากำลังยุ่งอยู่บ่อยเพียงใดอ้างอิง : Kiatrungrit K, Putthisri S, Hongsanguansri S, Wisajan P, Jullagate S. Validity and Reliability of Adult ADHD Self-Report Scale Thai Version (ASRS-V1.1 TH). Shanghai Arch Psychiatry. 2017;29(4):218–227. doi:10.11919/j.issn.1002-0829.217021