แบบประเมินการทำหน้าที่ครอบครัว (Family Duty)

"คำแนะนำ" โปรดเลือกคำตอบที่ตรงหรือใกล้เคียงกับความรู้สึกจริงของท่านมากที่สุด


 1. สมาชิกในครอบครัวช่วยกันแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในบ้านได้

 2. มีการพูดคุยกันเสมอว่า วิธีการแก้ปัญหาที่ทำไปนั้นได้ผลหรือไม่

 3. เมื่อคุณขอให้คนในครอบครัวทำอะไรให้คุณมักไม่แน่ใจว่าเขาจะทำให้หรือเปล่า

 4. ครอบครัวของคุณแสดงความรักใคร่เอ็นดูต่อกัน

 5. คุณรู้สึกมีอิสระและเป็นตัวของตัวเอง

 6. คนในครอบครัวสามารถทำผิดได้โดยไม่ต้องรับโทษ

 7. สมาชิกในครอบครัวทุกคนเข้ากันได้เป็นอย่างดี

 8. เมื่อมีปัญหามักมีการปรึกษากันว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร

 9. บ่อยครั้งที่คุณไม่สามารถพูดในสิ่งที่คุณคิดหรือรู้สึก

 10. ทุกคนในครอบครัวมีงานบ้านที่ต้องรับผิดชอบ

 11. แต่ละคนแสดงความรู้สึกทั้งดีและไม่ดีต่อกันอย่างเปิดเผย

 12. คนในครอบครัวจะสนใจคุณก็ต่อเมื่อเรื่องนั้นเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเขา

 13. ครอบครัวของคุณ ห้ามมีการทำร้ายร่างกายกัน

 14. สมาชิกในครอบครัวมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

 15. การตกลงเรื่องต่างๆ ร่วมกันเป็นไปได้ลำบาก เพราะไม่ค่อยเข้าใจกัน

 16. ทุกคนสามารถพูดกันตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม

 17. ครอบครัวของคุณไม่เคยขาดสิ่งจำเป็น เช่น อาหาร เสื้อผ้า ยารักษาโรค ฯลฯ

 18. บางคนในครอบครัวไม่ค่อยแสดงอารมณ์ หรือความรู้สึก

 19. ทุกคนยอมรับว่า แต่ละคนมีแบบฉบับของตนเอง

 20. ครอบครัวของคุณรักใคร่ปรองดองกันดี

 21. บางคนในครอบครัวก็ยุ่งวุ่นวายกับคนอื่นมากเกินไปจนน่าอึดอัดใจ

 22. ขณะนี้ครอบครัวของคุณมีความสุขดีพอแล้ว

 23. คุณรู้ชัดเจนว่าแต่ละคนรู้สึกอย่างไรเมื่อฟังจากคำพูดของเขา

 24. ครอบครัวของคุณต่างคนต่างอยู่

 25. ครอบครัวของคุณเผชิญกับปัญหาต่างๆ ร่วมกันได้ดี

 26. ครอบครัวของคุณแก้ปัญหาความไม่สบายใจระหว่างกันได้ค่อนข้างดี

 27. ครอบครัวของคุณมีลักษณะตามสบาย ไม่ยึดถือมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ใดๆ

 28. ทุกคนมักจะพูดกันตรงๆ แทนที่จะพูดผ่านอีกคนหนึ่ง

 29. แต่ละคนปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

 30. ในครอบครัวของคุณ ใครจะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบ

 31. คุณกล้าบอกคนในครอบครัวเมื่อเขาทำในสิ่งที่คุณไม่ชอบ

 32. ในยามวิกฤติคนในครอบครัวสามารถพึ่งพาอายศัยกันได้

 33. ผู้ใหญ่ในครอบครัวออกคำสั่ง หรือควบคุมเด็กมากเกินไป

 34. คุณระบายความทุกข์ใจให้คนในครอบครัวฟังได้

 35. ครอบครัวของคุณให้ความสำคัญต่อความรู้สึกของสมาชิก

 36. ในครอบครัวของคุณมีความรู้สึกที่ไม่ดีเกิดขึ้นมากมาย
อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

เคล็ดลับสร้างสุขภาพจิต....ที่ดี ให้กับครอบครัว

ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว” รีบสร้าง ก่อนจะสาย...

สัญญานเตือนที่ต้องมาพบจิตแพทย์