แบบประเมินและวิเคราะห์โรคตื่นตระหนก (Panic disorder)

"คำแนะนำ"

โรคแพนิค เป็นอาการที่เกิดขึ้นแบบจู่โจม รู้สึกกลัวหรือตื่นตระหนกอย่างฉับพลันภายในไม่กี่นาที


  1. ส่วนที่ 1 โรคแพนิค เป็นอาการที่เกิดขึ้นแบบจู่โจม รู้สึกกลัวหรือตื่นตระหนกอย่างฉับพลันภายในไม่กี่นาที โดยระหว่างที่ท่านมีอาการแพนิค ท่านมีอาการต่างๆ เหล่านี้ร่วมด้วยอย่างน้อย 4 อย่างหรือไม่

  2. ส่วนที่ 2 เมื่อท่านมีอาการแพนิค ท่านเคยมีอาการตามข้อด้านล่างนี้ ไม่ว่าจะข้อใดข้อหนึ่ง หรือทั้งสองข้อ เป็นระยะเวลา 1 เดือนหรือมากกว่าบ้างไหมอ้างอิง : DSM 5 Diagnostic criteria for anxiety disordersอ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

โรคตื่นตระหนก (Panic disorder)

สัญญานเตือนที่ต้องมาพบจิตแพทย์