สำหรับผู้ป่วยใหม่ กรุณานัดหมายล่วงหน้าโทร. 02 725 9595 หรือ 02 032 9595
เตรียมข้อมูลสำหรับผู้ป่วยใหม่
แบบประเมินตนเองดูแบบประเมินทั้งหมด »
ข่าวสารดูทั้งหมด »

เปิดรับสมัครแล้ว Social Skills Day Camp ค่ายเสริมสร้างทักษะทางสังคมและอารมณ์ รุ่นที่ 4


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


แอปพลิเคชัน ประเมินพัฒนาการลูกรัก เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิด – 5 ปี

ดาวน์โหลด ฟรี! คลิก!

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


กลุ่มฝึกทักษะทางสังคม Social Skills รุ่นที่ 2/2562

เปิดรับสมัครแล้ว ทุกวันเสาร์ เริ่ม 7 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


MANAROM CORPORATE SERVICE
HR Psychotest Service

บริการทดสอบจิตวิทยาเพื่อการบริหาร

การคัดเลือกพนักงานโดยใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา โดยทีมจิตแพทย์และนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา และดูแลการใช้บริการ

MCA

แบบทดสอบความถนัดทางเชาวน์ปัญญา

BCA

แบบทดสอบสมรรถภาพในการปฏิบัติงานพื้นฐาน

MPI

แบบทดสอบบุคลิกภาพ

MRT

แบบทดสอบสมรรถนะทางด้านจิตใจ

บทความน่าสนใจดูทั้งหมด »

เลือกคนที่ “ใช่”
ลดต้นทุน-หนุนธุรกิจ

หากเลือกผู้ที่ไม่เหมาะสมเข้ามาปฏิบัติงานเป็นการสร้างความเสียหายหลายด้าน ทั้งเวลา และงบประมาณในการฝึกฝน ทั้งสร้างความไม่สบายใจกับเพื่อนร่วมงาน...


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทักษะทางสังคมสำคัญอย่างไร
(Social Skills)

ทักษะทางสังคมเป็นทักษะสำคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคม เป็นกฎกติกา แผนที่ หรือทิศทางในการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่น ทักษะทางสังคมเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกผ่านคำพูด สีหน้า ท่าทาง ซึ่งสามารถทำนายผลทางสังคมได้ เช่น เรายิ้ม เพื่อนก็จะยิ้มตอบ ทักษะทางสังคมเป็นทักษะที่จำเป็นในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับเพื่อน...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Manarom Channel

5 เทคนิคดูแลผู้ป่วยโรคไบโพลาร์ที่บ้าน
(Bipolar Disorder)


เป็นหนึ่งในกลุ่มโรคอารมณ์ที่ผิดปกติ พบได้บ่อยทั่วโลกประมาณร้อยละ 1-2 องค์การอนามัยโลก ระบุว่า โรคไบโพลาร์เป็นโรคที่ก่อให้เกิดความสูญเสียเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือความพิการ อันดับ 6 ของโลก อย่างไรก็ตาม โรคนี้สามารถรักษาและกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เหมือนโรคเรื้อรังทั่วไป ซึ่งต้องได้รับกำลังใจและความเข้าใจจากคนรอบข้างดูแล


ดูวิดีโอทั้งหมด »
วารสารพลังใจดีดูทั้งหมด »

ฉบับที่ 37 กันยายน-ธันวาคม 2562

เมื่อแพนิกมาอย่าตื่นตระหนกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฉบับที่ 36 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

ซึมเศร้า...ซ่อนเร้นอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฉบับที่ 35 มกราคม-เมษายน 2562

EF Executive Functions ทักษะสำคัญต่อพัฒนาการเด็กอย่างไร


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฉบับที่ 34 กันยายน-ธันวาคม 2561

เส้นทางแห่งความสุขอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม