ท่าออกกำลังกายป้องกันออฟฟิศซินโดรม ท่ายืดกล้ามเนื้อส่วนบน และส่วนล่าง


แผนกกายภาพบำบัด
โรงพยาบาลมนารมย์

8 ท่ายืดกล้ามเนื้อส่วนบน


คลิกดูรายละเอียด »

8 ท่ายืดกล้ามเนื้อส่วนล่าง


คลิกดูรายละเอียด »


8 ท่ายืดกล้ามเนื้อส่วนบน


1. กล้ามเนื้อคอด้านหลัง (Neck extensor muscle)


ท่ายืดกล้ามเนื้อป้องกันออฟฟิศซินโดรม


เอามือประสานท้ายทอย ก้มศีรษะลง ออกแรงกดเบาๆ รู้สึกตึงเล็กน้อยบริเวณต้นคอด้านหลัง ยืดค้างไว้ 15-30 วินาที แล้วพัก ทำซ้ำ 5-10 ครั้ง2. กล้ามเนื้อคอด้านข้าง (Neck rotator, Neck lateral flexor)


ท่ายืดกล้ามเนื้อป้องกันออฟฟิศซินโดรม

เอามือจับศีรษะด้านข้าง เอียงศีรษะไปด้านข้าง ใช้มือกดยืดเบาๆ (ข้างเดียวกับมือ) รู้สึกตึงบริเวณกล้ามเนื้อคอด้านข้าง ทำทั้ง 2 ข้าง ยืดค้างไว้ 15-30 วินาที แล้วพัก ทำซ้ำ 5-10 ครั้ง3. กล้ามเนื้สะบักด้านใน (Subscapularis mucle)


ท่ายืดกล้ามเนื้อป้องกันออฟฟิศซินโดรม

ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะพับข้อศอกลง มือแตะไหล่ฝั่งตรงข้าม ใช้มือดึงข้อศอกไปยังฝั่งตรงข้าม รู้สึกตึงบริเวณกล้ามเนื้อสะบักเล็กน้อย ทำทั้ง 2 ข้าง ยืดค้างไว้ 15-30 วินาที แล้วพัก ทำซ้ำ 5-10 ครั้ง
4. กล้ามเนื้อสะบักด้านหลัง (Shoulder adductor, Retractor muscle)


ท่ายืดกล้ามเนื้อป้องกันออฟฟิศซินโดรม

เหยียดแขนไปยังฝั่งตรงข้าม จากนั้นใช้แขนอีกข้างงอศอก ออกแรงดึงแขนไปฝั่งตรงข้าม รู้สึกตึงบริเวณกล้ามเนื้อหัวไหล่ และกล้ามเนื้อสะบักด้านหลัง ทำทั้ง 2 ข้าง ยืดค้างไว้ 15-30 วินาที แล้วพัก ทำซ้ำ 5-10 ครั้ง
5. กล้ามเนื้อหน้าอก (Pectoral muscle)


ท่ายืดกล้ามเนื้อป้องกันออฟฟิศซินโดรม

กางแขนทำมุมที่รู้สึกตึงประมาณ 90-120 องศา มือแนบกำแพง จากนั้นโน้มตัวไปข้างหน้า และหมุนลำตัวเล็กน้อย ทำทั้ง 2 ข้าง ยืดค้างไว้ 15-30 วินาที แล้วพัก ทำซ้ำ 5-10 ครั้ง
6. กล้ามเนื้อด้านหลังแขนท่อนล่าง (Extensor group of forearm muscle)


ท่ายืดกล้ามเนื้อป้องกันออฟฟิศซินโดรม

เหยียดแขนไปด้านหน้า คว่ำมือลง จากนั้นใช้มืออีกข้าง กดฝ่ามือลงจนรู้สึกตึงท่อนแขนด้านล่าง ทำทั้ง 2 ข้าง ยืดค้างไว้ 15-30 วินาที แล้วพักทำซ้ำ 5-10 ครั้ง
7. กล้ามเนื้อด้านหน้าแขนท่อนล่าง (Flexor group of forearm muscle)


ท่ายืดกล้ามเนื้อป้องกันออฟฟิศซินโดรม

เหยียดแขนไปด้านหน้า หงายฝ่ามือขึ้น จากนั้นใช้มืออีกข้าง กดฝ่ามือลงจนรู้สึกตึงท่อนแขนด้านล่าง ทำทั้ง 2 ข้าง ยืดค้างไว้ 15-30 วินาที แล้วพัก ทำซ้ำ 5-10 ครั้ง
8. กล้ามเนื้อหน้าท้องและร่างกายส่วนบน (Abdominal & Upper body muscle)


ท่ายืดกล้ามเนื้อป้องกันออฟฟิศซินโดรม

มือประสานกันไว้ จากนั้นยืดแขนและยกแขนเหยียดขึ้นสุด ทั้ง 2 ข้าง พร้อมกับยืดลำตัวขึ้น ยืดค้างไว้ 15-30 วินาที แล้วพัก ทำซ้ำ 5-10 ครั้ง
* ให้สังเกตว่าทำท่าทางถูกต้องหรือไม่ หากมีอาการปวด ชาร้าวลงแขน หรือความผิดปกติอื่นๆ ให้หยุดทำทันที และควรปรึกษาแพทย์หรือนักกายภาพบำบัด
8 ท่ายืดกล้ามเนื้อส่วนล่าง


1. กล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง (Lower back muscle)


ท่ายืดกล้ามเนื้อป้องกันออฟฟิศซินโดรม


นอนราบบนเสื่อ จากนั้นงอเข่า ใช้มือกอดใต้เข่าทั้ง 2 ข้าง ดึงให้เข่าชิดอก ขณะทำพยายามให้หลังติดพื้นตลอดเวลา ยืดค้างไว้ 15-30 วินาที แล้วพัก ทำซ้ำ 5-10 ครั้ง2. กล้ามเนื้อสะโพก (Gluteus)


ท่ายืดกล้ามเนื้อป้องกันออฟฟิศซินโดรม


นอนราบบนเสื่อ ให้ขาข้างนึงวางบนขาอีกข้าง ลักษณะเป็นเลข 4 จากนั้นใช้มือจับต้นขา พร้อมกับยกขาขึ้น จะรู้สึกตึงสะโพกของขาข้างที่งอ ขณะทำพยายามให้หลัง ติดพื้นตลอดเวลา ทำทั้ง 2 ข้าง ยืดค้างไว้ 15-30 วินาที แล้วพัก ทำซ้ำ 5-10 ครั้ง3. กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง (Hamstings)


ท่ายืดกล้ามเนื้อป้องกันออฟฟิศซินโดรม


นอนราบบนเสื่อ ยกขาขึ้นมา 1 ข้างพยายามเหยียดให้ตรง ตั้งฉากกับพื้น ใช้มือช่วยดึงขา จะรู้สึกตึงต้นขาด้านหลัง ทำทั้ง 2 ข้าง ยืดค้างไว้ 15-30 วินาที แล้วพัก ทำซ้ำ 5-10 ครั้ง4. กล้ามเนื้อต้นขาด้านใน (Hip abductor)


ท่ายืดกล้ามเนื้อป้องกันออฟฟิศซินโดรม


นั่งบนเสื่อ กางขาเข้าหาลำตัว เท้าพยายามประกบกัน จะรู้สึกตึงบริเวณต้นขาด้านใน พยายามเหยียดลำตัวให้ตรง ยืดค้างไว้ 15-30 วินาที แล้วพัก ทำซ้ำ 5-10 ครั้ง5. กล้ามเนื้อต้นขาด้านนอก (Tensor fasia latae)


ท่ายืดกล้ามเนื้อป้องกันออฟฟิศซินโดรม


นั่งบนเสื่อ เหยียดขาตรง จากนั้นยกขาข้างหนึ่งไขว้ไป ด้านตรงข้าม ใช้แขนช่วยดันจนรู้สึกตึงต้นขาด้านนอก ลำตัวพยายามเหยียดตรง ทำทั้ง 2 ข้าง ยืดค้างไว้ 15-30 วินาที แล้วพัก ทำซ้ำ 5-10 ครั้ง6. กล้ามเนื้องอข้อสะโพก (Hip flexor)


ท่ายืดกล้ามเนื้อป้องกันออฟฟิศซินโดรม


คุกเข่าบนเสื่อลงข้างหนึ่ง และวางเท้าอีกข้างไว้ข้างหน้า ให้ต้นขาขนานกับพื้น จากนั้นเอนไปข้างหน้ายืดสะโพก เข้าหาพื้น จนรู้สึกตึงกล้ามเนื้องอสะโพกด้านหน้า ทำทั้ง 2 ข้าง ยืดค้างไว้ 15-30 วินาที แล้วพักทำซ้ำ 5-10 ครั้ง7. กล้ามเนื้อน่อง (Gastrocnemius)


ท่ายืดกล้ามเนื้อป้องกันออฟฟิศซินโดรม


ยืนหันหน้าเข้ากำแพง ห่างระยะนึง มือจับที่กำแพง ขากางเท่าช่วงไหล่ ก้าวขาข้างนึงไปด้านหน้า และงอเข่า ให้ขนานกับพื้น เข่าไม่เลยปลายเท้า จะรู้สึกตึงน่องอีกข้าง ทำทั้ง 2 ข้าง ยืดค้างไว้ 15-30 วินาที แล้วพัก ทำซ้ำ 5-10 ครั้ง8. กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า (Quadriceps)


ท่ายืดกล้ามเนื้อป้องกันออฟฟิศซินโดรม


ยืนตรง สามารถจับเก้าอี้หรือกำแพงได้ งอเข่าพับไปด้านหลัง ใช้มือจับปลายเท้าแล้วช่วยดึง จนรู้สึกตึงบริเวณต้นขาด้านหน้า ลำตัวพยายามเหยียดตรง ทำทั้ง 2 ข้าง ยืดค้างไว้ 15-30 วินาที แล้วพัก ทำซ้ำ 5-10 ครั้ง* ห้ามกลั้นหายใจขณะยืดกล้ามเนื้อ
** ให้สังเกตว่าทำท่าทางถูกต้องหรือไม่ หากมีอาการปวด ชาร้าวลงแขน หรือความผิดปกติอื่นๆ ให้หยุดทำทันที และควรปรึกษาแพทย์หรือนักกายภาพบำบัด

  • ค้นหาแพทย์และนักบำบัด
  • โทรนัดหมายแพทย์
  • ติดต่อสอบถาม